LAPORAN HARIANPUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR, 29 April 2019

SELAMAT PAGI🇲🇨 LAPORAN HARIAN PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB...

LAPORAN HARIANPUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR, 27 April 2019

SELAMAT MALAM 🇲🇨 LAPORAN HARIAN PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB:...

LAPORAN HARIANPUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR, 26 April 2019

SELAMAT PAGI🇲🇨 LAPORAN HARIAN PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB...

LAPORAN HARIAN PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR, 25 April 2019

SELAMAT MALAM 🇲🇨 *LAPORAN HARIAN* *PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR* *PROVINSI JAWA TIMUR* Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/...

LAPORAN HARIANPUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR, 23 April 2019

SELAMAT PAGI🇲🇨 LAPORAN HARIAN PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB...

LAPORAN HARIAN PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR, 22 April 2019

SELAMAT MALAM 🇲🇨 *LAPORAN HARIAN* *PUSDALOPS BPBD KABUPATEN BLITAR* *PROVINSI JAWA TIMUR* Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/...