LAPORAN HARIAN BPBD KABUPATEN BLITAR, 27 November 2019

SELAMAT PAGI🇲🇨 LAPORAN HARIAN BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB:...

LAPORAN HARIAN BPBD KABUPATEN BLITAR, 26 November 2019

SELAMAT PAGI🇲🇨 LAPORAN HARIAN BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB:...

LAPORAN HARIAN BPBD KABUPATEN BLITAR, 25 November 2019

SELAMAT MALAM🇲🇨 LAPORAN HARIAN BPBD KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR Jalan Bromo Nomor 3 Wlingi, Telp/FAX BPBD KABUPATEN BLITAR (0342) 692819 NO WA : +62 822 3131 1717 Email: pusdalops.bpbdkabblitar@gmail.com Website http://bpbd.blitarkab.go.id/ FB:...